Skip Navigation Links.
Expand __Přípravné kurzy (50)__Přípravné kurzy (50)
Expand _Děkanát 1. LF UK (6)_Děkanát 1. LF UK (6)
Expand Anatomický ústav (190)Anatomický ústav (190)
Expand Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN (0)Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN (0)
Expand Dermatovenerologická klinika 1. LF a VFN (309)Dermatovenerologická klinika 1. LF a VFN (309)
Expand Farmakologický ústav (17)Farmakologický ústav (17)
Expand Fyziologický ústav (4)Fyziologický ústav (4)
Expand Geriatrická klinika (3)Geriatrická klinika (3)
Expand Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (76)Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (76)
Expand I. chirurgická klinika VFN - 1.LF UK (3)I. chirurgická klinika VFN - 1.LF UK (3)
Expand II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie (8)II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie (8)
Expand II. interní klinika kardiologie a angiologie (6)II. interní klinika kardiologie a angiologie (6)
Expand III. chirurgická klinika (4)III. chirurgická klinika (4)
Expand III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu (1)III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu (1)
Expand III. klinika infekčních a tropických nemocí (2)III. klinika infekčních a tropických nemocí (2)
Expand Klinika adiktologie (50)Klinika adiktologie (50)
Expand Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (38)Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (38)
Expand Klinika dětského a dorostového lékařství - 650 (31)Klinika dětského a dorostového lékařství - 650 (31)
Expand Klinika ORL (0)Klinika ORL (0)
Expand Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN v Motole (6)Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN v Motole (6)
Expand Klinika plastické chirurgie 1.LF - FNB (13)Klinika plastické chirurgie 1.LF - FNB (13)
Expand Klinika rehabilitačního lékařství (247)Klinika rehabilitačního lékařství (247)
Expand Nefrologická klinika (11)Nefrologická klinika (11)
Expand Neurologická klinika 1.LF a VFN (150)Neurologická klinika 1.LF a VFN (150)
Expand Oční klinika (10)Oční klinika (10)
Expand Onkologická klinika VFN a 1. LF UK (0)Onkologická klinika VFN a 1. LF UK (0)
Expand Ortopedická klinika 1.LF FN na Bulovce (36)Ortopedická klinika 1.LF FN na Bulovce (36)
Expand Psychiatrická klinika (108)Psychiatrická klinika (108)
Expand Radiodiagnostická klinika 1. LF UK FN Na Bulovce (4)Radiodiagnostická klinika 1. LF UK FN Na Bulovce (4)
Expand Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN (32)Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN (32)
Expand Revmatologická klinika (1)Revmatologická klinika (1)
Expand Stomatologická klinika (24)Stomatologická klinika (24)
Expand Urologická klinika VFN a 1. LF UK (54)Urologická klinika VFN a 1. LF UK (54)
Expand Ústav biofyziky a informatiky (9)Ústav biofyziky a informatiky (9)
Expand Ústav biochemie a experimentální onkologie (964)Ústav biochemie a experimentální onkologie (964)
Expand Ústav biologie a lékařské genetiky (139)Ústav biologie a lékařské genetiky (139)
Expand Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN (1)Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN (1)
Expand Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (19)Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (19)
Expand Ústav histologie a embryologie (2)Ústav histologie a embryologie (2)
Expand Ústav humanitních studií v lékařství (53)Ústav humanitních studií v lékařství (53)
Expand Ústav hygieny a epidemiologie  (23)Ústav hygieny a epidemiologie (23)
Expand Ústav imunologie a mikrobiologie (40)Ústav imunologie a mikrobiologie (40)
Expand Ústav klinické a experimentální stomatologie (119)Ústav klinické a experimentální stomatologie (119)
Expand Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (87)Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (87)
Expand Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky - CHE1 (379)Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky - CHE1 (379)
Expand Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN (84)Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN (84)
Expand Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (94)Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (94)
Expand Ústav soudního lékařství a toxikologie (31)Ústav soudního lékařství a toxikologie (31)
Expand Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (202)Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (202)
Expand Ústav vědeckých informací (38)Ústav vědeckých informací (38)
Expand Výukový portál 1. LF UK (113)Výukový portál 1. LF UK (113)
Expand Výzkumný ústav stomatologický 1.LF a VFN, 1.LF UK (22)Výzkumný ústav stomatologický 1.LF a VFN, 1.LF UK (22)
Expand WikiSkripta (17)WikiSkripta (17)
Expand Wikiskripta - obsah (243)Wikiskripta - obsah (243)