CZ  EN
Na těchto stránkách lze vyhledávat a zobrazovat obsah e-Learningového serveru lékařských fakult Univerzity Karlovy (obsah webu je aktualizován každou noc). Materiály jsou dostupné volně, nebo diferencovaně studentům a pedagogům lékařských fakult po přihlášení. Stránky provozuje 1.LF UK. V případě dotazů nás kontaktujte na email: e-learning@lf1.cuni.cz
[ TIP: Přejete si vložit obsah adresáře do své stránky? Klikněte (doubleclick) na počet dokumentů v adresáři. ]

Sdílený obsah

Skip Navigation Links.
Collapse 1. lékařská fakulta (1st Faculty of Medicine) (<span class='docnumber' id='dcn_2355242'>4089</span>)1. lékařská fakulta (1st Faculty of Medicine) (4089)
Expand __Přípravné kurzy (<span class='docnumber' id='dcn_4890622'>50</span>)__Přípravné kurzy (50)
Expand _Děkanát 1. LF UK (<span class='docnumber' id='dcn_2355241'>6</span>)_Děkanát 1. LF UK (6)
Expand Anatomický ústav (<span class='docnumber' id='dcn_2355266'>190</span>)Anatomický ústav (190)
Expand Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN (<span class='docnumber' id='dcn_142247'>0</span>)Anesteziologicko-resuscitační klinika FTN (0)
Expand Dermatovenerologická klinika 1. LF a VFN (<span class='docnumber' id='dcn_108582'>309</span>)Dermatovenerologická klinika 1. LF a VFN (309)
Expand Farmakologický ústav (<span class='docnumber' id='dcn_49173'>17</span>)Farmakologický ústav (17)
Expand Fyziologický ústav (<span class='docnumber' id='dcn_3077991'>4</span>)Fyziologický ústav (4)
Expand Geriatrická klinika (<span class='docnumber' id='dcn_3154215'>3</span>)Geriatrická klinika (3)
Expand Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (<span class='docnumber' id='dcn_193388'>76</span>)Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (76)
Expand I. chirurgická klinika VFN - 1.LF UK (<span class='docnumber' id='dcn_82567'>3</span>)I. chirurgická klinika VFN - 1.LF UK (3)
Expand II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie (<span class='docnumber' id='dcn_35571'>8</span>)II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie (8)
Expand II. interní klinika kardiologie a angiologie (<span class='docnumber' id='dcn_3858422'>6</span>)II. interní klinika kardiologie a angiologie (6)
Expand III. chirurgická klinika (<span class='docnumber' id='dcn_94639'>4</span>)III. chirurgická klinika (4)
Expand III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu (<span class='docnumber' id='dcn_1892931'>1</span>)III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu (1)
Expand III. klinika infekčních a tropických nemocí (<span class='docnumber' id='dcn_92968'>2</span>)III. klinika infekčních a tropických nemocí (2)
Expand Klinika adiktologie (<span class='docnumber' id='dcn_74876'>50</span>)Klinika adiktologie (50)
Expand Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (<span class='docnumber' id='dcn_3470146'>38</span>)Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (38)
Expand Klinika dětského a dorostového lékařství - 650 (<span class='docnumber' id='dcn_882765'>31</span>)Klinika dětského a dorostového lékařství - 650 (31)
Expand Klinika ORL (<span class='docnumber' id='dcn_846468'>0</span>)Klinika ORL (0)
Expand Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN v Motole (<span class='docnumber' id='dcn_3165126'>6</span>)Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN v Motole (6)
Expand Klinika plastické chirurgie 1.LF - FNB (<span class='docnumber' id='dcn_207453'>13</span>)Klinika plastické chirurgie 1.LF - FNB (13)
Expand Klinika rehabilitačního lékařství (<span class='docnumber' id='dcn_405615'>242</span>)Klinika rehabilitačního lékařství (242)
Expand Nefrologická klinika (<span class='docnumber' id='dcn_99560'>11</span>)Nefrologická klinika (11)
Expand Neurologická klinika 1.LF a VFN (<span class='docnumber' id='dcn_38975'>109</span>)Neurologická klinika 1.LF a VFN (109)
Expand Oční klinika (<span class='docnumber' id='dcn_94397'>10</span>)Oční klinika (10)
Expand Onkologická klinika VFN a 1. LF UK (<span class='docnumber' id='dcn_2363149'>0</span>)Onkologická klinika VFN a 1. LF UK (0)
Expand Ortopedická klinika 1.LF FN na Bulovce (<span class='docnumber' id='dcn_2794528'>36</span>)Ortopedická klinika 1.LF FN na Bulovce (36)
Expand Psychiatrická klinika (<span class='docnumber' id='dcn_92962'>108</span>)Psychiatrická klinika (108)
Expand Radiodiagnostická klinika 1. LF UK FN Na Bulovce (<span class='docnumber' id='dcn_2030158'>4</span>)Radiodiagnostická klinika 1. LF UK FN Na Bulovce (4)
Expand Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN (<span class='docnumber' id='dcn_36399'>32</span>)Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN (32)
Expand Revmatologická klinika (<span class='docnumber' id='dcn_1175656'>1</span>)Revmatologická klinika (1)
Expand Stomatologická klinika (<span class='docnumber' id='dcn_141544'>24</span>)Stomatologická klinika (24)
Expand Urologická klinika VFN a 1. LF UK (<span class='docnumber' id='dcn_744722'>54</span>)Urologická klinika VFN a 1. LF UK (54)
Expand Ústav biofyziky a informatiky (<span class='docnumber' id='dcn_198569'>9</span>)Ústav biofyziky a informatiky (9)
Expand Ústav biochemie a experimentální onkologie (<span class='docnumber' id='dcn_700174'>934</span>)Ústav biochemie a experimentální onkologie (934)
Expand Ústav biologie a lékařské genetiky (<span class='docnumber' id='dcn_519310'>137</span>)Ústav biologie a lékařské genetiky (137)
Expand Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN (<span class='docnumber' id='dcn_83507'>1</span>)Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN (1)
Expand Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (<span class='docnumber' id='dcn_148631'>19</span>)Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (19)
Expand Ústav histologie a embryologie (<span class='docnumber' id='dcn_6026433'>2</span>)Ústav histologie a embryologie (2)
Expand Ústav humanitních studií v lékařství (<span class='docnumber' id='dcn_390700'>53</span>)Ústav humanitních studií v lékařství (53)
Expand Ústav hygieny a epidemiologie  (<span class='docnumber' id='dcn_90279'>23</span>)Ústav hygieny a epidemiologie (23)
Expand Ústav imunologie a mikrobiologie (<span class='docnumber' id='dcn_711108'>40</span>)Ústav imunologie a mikrobiologie (40)
Expand Ústav klinické a experimentální stomatologie (<span class='docnumber' id='dcn_141953'>119</span>)Ústav klinické a experimentální stomatologie (119)
Expand Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (<span class='docnumber' id='dcn_80912'>87</span>)Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (87)
Expand Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky - CHE1 (<span class='docnumber' id='dcn_27627'>373</span>)Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky - CHE1 (373)
Expand Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN (<span class='docnumber' id='dcn_868291'>84</span>)Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN (84)
Expand Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (<span class='docnumber' id='dcn_22072'>94</span>)Ústav patologické fyziologie 1. LF UK (94)
Expand Ústav soudního lékařství a toxikologie (<span class='docnumber' id='dcn_111655'>31</span>)Ústav soudního lékařství a toxikologie (31)
Expand Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (<span class='docnumber' id='dcn_139497'>202</span>)Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (202)
Expand Ústav vědeckých informací (<span class='docnumber' id='dcn_390182'>38</span>)Ústav vědeckých informací (38)
Expand Výukový portál 1. LF UK (<span class='docnumber' id='dcn_4322642'>113</span>)Výukový portál 1. LF UK (113)
Expand Výzkumný ústav stomatologický 1.LF a VFN, 1.LF UK (<span class='docnumber' id='dcn_5671233'>22</span>)Výzkumný ústav stomatologický 1.LF a VFN, 1.LF UK (22)
Expand WikiSkripta (<span class='docnumber' id='dcn_1246315'>17</span>)WikiSkripta (17)
Expand Wikiskripta - obsah (<span class='docnumber' id='dcn_3351433'>243</span>)Wikiskripta - obsah (243)
Expand Fakulta tělesné výchovy a sportu (<span class='docnumber' id='dcn_3129252'>571</span>)Fakulta tělesné výchovy a sportu (571)
Expand Lékařská fakulta v Plzni (<span class='docnumber' id='dcn_2355873'>35</span>)Lékařská fakulta v Plzni (35)